หจก.เชียงใหม่โทรศัพท์ ศูนย์รวมระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ Home Automation และ บริการติดตั้งซ่อมทั้งงานระบบครบวงจร  บริการฉับไว ใส่ใจบริการ

053-248842